System tarasowy EVO PRO

 • deska komorowa
 • standardowo szczotkowana jednostronnie (od strony trapezowej), opcjonalnie szczotkowanie dwustronne
 • wzory powierzchni: trapez i gładka, opcjonalnie szczotkowana
 • zawartość drewna: 45%
 • zawartość PVC: 45%
 • zawartość dodatków uszlachetniających: 10%
 • gwarancja na gnicie i butwienie: 10 lat
 • gwarancja ogólna: 2 lata
 • przeznaczenie: tarasy, balkony, patia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PRODUKTACH Z LINII EVO PRO

  EVO PRO deska tarasowa

  Szerokość:
  160 mm
  Wysokość:
  25 mm
  Długość:
  3000 mm lub 4000 mm

  Paleta kolorów

  Grafit

  Ciemny brąz

  Jasny brąz

  Szary

  EVO PRO deska tarasowa – pozostałe produkty

  Aluminiowa listwa wykończeniowa typu "L"

  Szerokość:
  40 mm
  Wysokość:
  72 mm
  Długość:
  4000 mm

  - wykończenie ozdobne obrzeży tarasu

  Legar niski

  Szerokość:
  48 mm
  Wysokość:
  20 mm
  Długość:
  4000 mm

  Montaż na wylewce betonowej lub płytkach, dolna powierzchnia legara musi przylegać całą powierzchnią do podłoża.

  Zaślepka

  Szerokość:
  250 mm
  Długość:
  160 mm

  Materiał, z którego jest produkowana: tworzywo sztuczne ABS, montowana do deski za pomocą specjalnego klipsach metalowego, który jest w zestawie. W opakowaniach po 5 szt.

  Ciemny brąz RAL 8014

  Grafit RAL 7024

  Kątownik montażowy

  Szerokość:
  150 mm
  Wysokość:
  240 mm
  Długość:
  750 mm

  Kątowniki pakowane po 12 szt. + 72 szt. wkrętów 19 mm srebrnych. Kątowniki stalowe ocynkowane, wkręty srebrne z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Kątowniki posiadają 3 otwory montażowe na każdym ramieniu.

  Legar standardowy

  Szerokość:
  48 mm
  Wysokość:
  38 mm
  Długość:
  4000 mm

  Montaż na wylewce betonowej lub płytkach, dolna powierzchnia legara musi przylegać całą powierzchnią do podłoża.

  EVO Listwa maskująca

  Szerokość:
  6 mm
  Wysokość:
  66 mm
  Długość:
  3920 mm

  - wykończenie ozdobne obrzeży tarasu
  - dwustronnie szczotkowane I piaskowane
  - dwa wzory powierzchni: fala i trapez

  Eko-kotwy Saddar

  Szerokość:
  7 cm
  Wysokość:
  7 cm
  Długość:
  75 cm lub 95 cm

  - Montaż bezpośrednio w gruncie.
  - Koniec kantówki musi być płaski i przylegać do dna puszki całą powierzchnią.
  - Wbijane co 50 cm.
  - Sprzedawane na sztuki.

  Legar aluminiowy

  Szerokość:
  30 mm lub 40 mm
  Wysokość:
  30 mm lub 40 mm
  Długość:
  4000 mm

  Legar dwustronny. Zalecany do konstrukcji ramowych, o podporach punktowych. Można go także stosować przy innych typach podłoża.

  Zestaw montażowy

  Zawartość zestawu:
  - Klips łączący x 50 szt.
  - Klips startowy x 4 szt.
  - Wkręt samowiercący x 60 szt.

  Zastosowanie:
  - Łączenie desek kompozytowych, umożliwiające ich pracę
  - Dylatacja pomiędzy deskami : 5 mm
  - Wszystkie elementy zestawu wykonane z wysokogatunkowej stali zabezpieczonej antykorozyjnie

  Legar wzmocniony

  Szerokość:
  48 mm
  Wysokość:
  38 mm
  Długość:
  4000 mm

  Montaż na wylewce betonowej lub płytkach, dolna powierzchnia legara nie musi przylegać całą powierzchnią do podłoża. Można zamontować go na przewieszeniu. Rozstaw pomiędzy środkami kolejnych legarów powinien wynosić max 50 cm (szczegóły instrukcja montażu).

  Zgadzam się

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Fabryczna 6 32-005 Niepołomice;

  2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  a) RODO – zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz na przetwarzanie innych danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO – w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych dla wykonania przez administratora umowy, art. 6 ust. 1 lit.
  c) RODO – w odniesieniu do danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej oraz ewidencji dokonywanych wpłat oraz art. 6 ust. 1 lit.
  f) RODO w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci zbierania danych statystycznych, analityki internetowej oraz monitorowania ruchu na stronie internetowej www.prodeck.pl, a także wykonywania przez administratora marketingu bezpośredniego oraz dochodzeniu przez niego wszelkich należności, wynikających z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem lub dla obrony przed Pani/Pana roszczeniami;

  3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania, to jest do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 2, przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z umową, nie dłużej niż do momentu wypełnienia prawnie ciążącego na administratorze obowiązku lub też nie dłużej niż przez czas występowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w pkt. 2. Interes administratora w postaci realizowania marketingu bezpośredniego ustaje w szczególności w sytuacji zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące przy obsłudze strony internetowej www,prodeck.pl, a także podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy, w szczególności podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną administratora, podmioty świadczące usługi rachunkowe, prawne oraz doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz inne podmioty, obsługujące płatności;

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pan/Pani prawo do zawnioskowania o przeniesienie danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora: info@proedck.pl;

  6) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, w każdym momencie ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona;

  7) jeżeli zauważy Pani/Pan naruszenie ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z serwisu www.prodeck.pl lub też odmową zawarcia umowy i wykonania usługi.

   Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

  Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – Prodeck Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.prodeck.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny.
  Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na 
  link oraz wybierając odpowiednie ustawienia.

  Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem. W przypadku braku wyrażenia zgody, konieczne jest opuszczenie strony internetowej www.prodeck.pl

  Polityka Prywatności

  1. Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach.

  2. Strona prodeck.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość
  __utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
  __utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
  __utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
  __utmc trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie


  3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej prdoeck.pl.

  4. Użytkownik końcowy ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

  5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej prodeck.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych stronach internetowych.

  6. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

  7. Prodeck Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

  8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane również przez współpracujących z Prodeck Sp. z o.o. reklamodawców oraz partnerów.

  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.