Dlaczego Polacy wybierają deski tarasowe PVC?

Czy chodzi o ich cenę, jakość, czy inne atuty?

Dlaczego Polacy wybierają deski tarasowe PVC?

27 kwietnia 2019

Popularność desek tarasowych PVC rośnie w Polsce z roku na rok. Polacy coraz częściej decydują się położyć deski kompozytowe na taras zamiast tradycyjnego drewna. Nie robią tego bynajmniej ze względu na cenę. Deski tarasowe PVC wyróżniają się przede wszystkim jakością i odpornością na upływ czasu. Do tego są niezwykle łatwe w utrzymaniu. Czy tutaj właśnie tkwi klucz do ich sukcesu, czy może jednak gdzie indziej?

Produkt z najwyższej półki

Deski tarasowe PVC są produkowane ze specjalnej mieszanki, w skład której wchodzi PVC, drewno oraz dodatki uszlachetniające. PVC to polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, powstający na skutek polimeryzacji chlorku winylu. Ma bardzo wysokie parametry techniczne, jest stosowany w produktach, w których istotna jest ich wieloletnia trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Wysoka zawartość PVC i drewna, a niska dodatków uszlachetniających, jest charakterystyczna dla kompozytowych desek tarasowych premium, takich jak popularna TERRA, wytwarza przez ProDeck. Właściwie dobrany skład desek kompozytowych rzutuje na korzyści, które powinny przypaść w udziale ich klientowi końcowemu. Deska tarasowa PVC TERRA jest przykładowo oferowana z aż 25 – letnią gwarancją na gnicie i butwienie. Jest to sztandarowy produkt w ofercie producenta desek kompozytowych – firmy ProDeck, co powoduje, że każdy ze składników, które go tworzą, może w swojej kategorii uchodzić za przysłowiowy best in class.

Deski tarasowe adekwatne do XXI wieku

Deski tarasowe PVC to produkt dostosowany do wymagań obecnych czasów. Wspólną cechą największych, polskich aglomeracji jest wszechobecny smog i rosnące zanieczyszczenie środowiska. Miasta oraz rejony podmiejskie stają się przez to coraz bardziej brudne. Do tego dochodzą coraz bardziej odczuwalne zmiany klimatu, powodujące, że warunki atmosferyczne są jeszcze bardziej zmienne niż były dotychczas. Zastanawiając się więc, co położyć na nowy taras, istotne stają się takie czynniki jak:

 • czas, który trzeba poświęcić na utrzymanie nowego tarasu w czystości;
 • łatwość użytkowania powierzchni tarasu;
 • faktyczna odporność na zmienne warunki atmosferyczne.
 • Mimo całego sentymentu do drewna, trzeba przyznać, że nie spełnia ono powyższych warunków. Jest ładne, lecz kosztowne w zakupie i wymagające w utrzymaniu. Inaczej jest w przypadku desek tarasowych PVC. Do utrzymania tarasu kompozytowego w czystości wystarczy zwyczajne zmycie jego powierzchni ręcznie lub za pomocą myjki ciśnieniowej. Nie ma też żadnej konieczności dodatkowej impregnacji powierzchni tarasu z desek PVC. Można jedynie zakupić specjalny środek do czyszczenia desek kompozytowych, lecz nie jest to obligatoryjne.

  Dzięki niskiej nasiąkliwości oraz odporności na działanie promieni UV, tarasy kompozytowe zachowują swój wysoce estetyczny wygląd przez lata. Zakup desek tarasowych PVC można więc śmiało traktować w kategoriach inwestycji, a nie wydatków.

  Deski tarasowe PVC - do wyboru, do koloru

  Deski tarasowe PVC różnią się od siebie parametrami, rozmiarami, wariantami kolorystycznymi, fakturą, a ostatecznie ceną. Wybór konkretnego systemu kompozytowego faktycznie więc do najłatwiejszych nie należy. Co ważne jednak, poszczególne deski tarasowe PVC są adresowane do różnych grup klientów, dzięki czemu każdy powinien znaleźć właściwy system dla siebie, niezależnie od tego, czy poszukuje rozwiązań ekonomicznych, czy też tarasów kompozytowych premium.

  Ich montaż można wykonać samodzielnie, lecz tu warto jednak mierzyć własne siły na zamiary. Montaż tarasów z desek kompozytowych musi być przede wszystkim zrealizowany zgodnie z wytycznymi ich producenta, aby zostały zachowane warunki gwarancji udzielonej przy jej zakupie. To zaś wymaga wiedzy, umiejętności oraz precyzji. Znaczna większość klientów nabywających tarasowe systemy kompozytowe u autoryzowanych dystrybutorów ProDeck, decyduje się na ich zakup wraz z montażem. Pozwala to w spokoju cieszyć się z decyzji o wyborze desek tarasowych PVC, gdyż ekipy montażowe pracujące na rzecz dystrybutorów producenta są regularnie szkolone w zakresie prawidłowej realizacji kompozytowych tarasów, balkonów, pomostów, schodów i ogrodzeń.

  Nowy taras kompozytowy = roztropna decyzja

  Zdrowy rozsądek podpowiada, że gdy weźmie się stosunek ceny desek tarasowych PVC, w relacji do ich wieloletniej trwałości, to okazuje się, że systemy kompozytowe należy uznać za produkty o jednej z najlepszych relacji jakości do ceny. Producenci desek kompozytowych idą na przekór trendom i tworzą rozwiązania wyjątkowo odporne na upływ czasu. To zaś obecnie należy do rzadkości, co rokrocznie docenia coraz większa rzesza polskich klientów.

  Wybierz tarasy kompozytowe Premium

  Poznaj zalety tarasowych systemów kompozytowych PVC TERRA oraz EVO PRO. Skorzystaj z nawet 25 lat gwarancji na gnicie i butwienie!

  zobacz więcej >>
  Zgadzam się

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Fabryczna 6 32-005 Niepołomice;

  2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  a) RODO – zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz na przetwarzanie innych danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO – w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych dla wykonania przez administratora umowy, art. 6 ust. 1 lit.
  c) RODO – w odniesieniu do danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej oraz ewidencji dokonywanych wpłat oraz art. 6 ust. 1 lit.
  f) RODO w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci zbierania danych statystycznych, analityki internetowej oraz monitorowania ruchu na stronie internetowej www.prodeck.pl, a także wykonywania przez administratora marketingu bezpośredniego oraz dochodzeniu przez niego wszelkich należności, wynikających z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem lub dla obrony przed Pani/Pana roszczeniami;

  3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania, to jest do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 2, przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z umową, nie dłużej niż do momentu wypełnienia prawnie ciążącego na administratorze obowiązku lub też nie dłużej niż przez czas występowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w pkt. 2. Interes administratora w postaci realizowania marketingu bezpośredniego ustaje w szczególności w sytuacji zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące przy obsłudze strony internetowej www,prodeck.pl, a także podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy, w szczególności podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną administratora, podmioty świadczące usługi rachunkowe, prawne oraz doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz inne podmioty, obsługujące płatności;

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pan/Pani prawo do zawnioskowania o przeniesienie danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora: info@proedck.pl;

  6) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, w każdym momencie ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona;

  7) jeżeli zauważy Pani/Pan naruszenie ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z serwisu www.prodeck.pl lub też odmową zawarcia umowy i wykonania usługi.

   Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

  Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – Prodeck Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.prodeck.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny.
  Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na 
  link oraz wybierając odpowiednie ustawienia.

  Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem. W przypadku braku wyrażenia zgody, konieczne jest opuszczenie strony internetowej www.prodeck.pl

  Polityka Prywatności

  1. Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach.

  2. Strona prodeck.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość
  __utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
  __utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
  __utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
  __utmc trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie


  3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej prdoeck.pl.

  4. Użytkownik końcowy ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

  5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej prodeck.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych stronach internetowych.

  6. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

  7. Prodeck Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

  8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane również przez współpracujących z Prodeck Sp. z o.o. reklamodawców oraz partnerów.

  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.