Kto z desek kompozytowych na taras zbudował Adriatyk?

13 marca 2019

Dla desek kompozytowych na taras, architekci i inwestorzy potrafią obecnie znaleźć całkiem nowe zastosowania. Zbudować z nich można na przykład… Adriatyk. Taką nazwę nosi strefa wypoczynku w rewitalizowanym od ponad 2 lat parku Lisieniec w Częstochowie. Adriatyk w Częstochowie pojawił się nieprzypadkowo. W ramach inwestycji powstała piękna, sztuczna plaża oraz pomosty, które wykonano z desek kompozytowych ProDeck.

Adriatyk pod Jasną Górą

Częstochowa kojarzy się przede wszystkim z Jasną Górą. Miasto stara się jednak przyciągać turystów i zachęcać miejscowych do korzystania z innych jego atrakcji. Częstochowski Urząd Miasta podjął w 2017 roku decyzję o rewitalizacji Parku Lisiniec. Jej pierwszy etap obejmował budowę Strefy Wypoczynku „Adriatyk”, w pobliżu akwenu o tej samej nazwie. Jeden z najbardziej spektakularnych elementów tego projektu to nowa plaża. Piasek na nią Urząd Miasta w Częstochowie sprowadził prosto z… Łeby. Dokładnie w liczbie 500 wywrotek. Strefy Wypoczynku „Adriatyk” to jak widać projekt z rozmachem. To zaś niesie ze sobą konkretne wymagania.

Deski kompozytowe na taras i pomost

Do wygodnego korzystania ze wszystkich atutów nowopowstałej Strefy Wypoczynku „Adriatyk” konieczna okazała się budowa pomostów. Niezbędne okazały się ich 3 rodzaje:

 • pomosty wodne – wznoszone na palach drewnianych o grubości 200 mm;
 • tarasy kompozytowe i pomosty lądowe w części plażowej – wykonywane na legarach drewnianych 50x90 mm;
 • pomosty lądowe na półwyspie, wznoszone na podporach.
 • Obszar wokół akwenu Adriatyk, to jeden z najbardziej popularnych terenów wśród mieszkanek oraz mieszkańców Częstochowy. Oznaczało to konieczność przyjęcia założenia o ich intensywnym użytkowaniu przez cały rok oraz uwzględnienie oddziaływania warunków pogodowych na trwałość konstrukcji.

  Wykonawcy inwestycji, czyli WITOLD RUDECKI ARCHITEKTONIKA z Częstochowy, inwestorem zastępczym - Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” z Częstochowy oraz realizator zadania, czyli częstochowska Przemysłówka S.A. zdecydowali się do budowy tarasów i pomostów w Strefie Wypoczynkowej „Adriatyk” wybrać deski kompozytowe ProDeck. Jak pokazują zdjęcia z realizacji owej inwestycji, był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę.

  Efekt zgodny z oczekiwaniami

  Dzięki zastosowaniu desek kompozytowych ProDeck, tarasy oraz pomosty w Strefie Wypoczynkowej „Adriatyk”, w częstochowskim Parku Lisiniec, wyglądają elegancko i schludnie. Doskonale eksponują przy tym walory nadbałtyckiego piasku. Częstochowianki i Częstochowianie zyskali naprawdę interesujące miejsce do spacerowania oraz wypoczynku. Pora na kolejne miasta Polski, nieprawdaż?

  System kompozytowy EVO PRO

  Poznaj właściwości naszego systemu kompozytowego EVO PRO, który został użyty do budowy tarasów kompozytowych i pomostów, w ramach rewitalizacji Parku Lisiniec w Częstochowie.

  dowiedz się więcej >>
  Zgadzam się

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Fabryczna 6 32-005 Niepołomice;

  2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  a) RODO – zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz na przetwarzanie innych danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO – w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych dla wykonania przez administratora umowy, art. 6 ust. 1 lit.
  c) RODO – w odniesieniu do danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej oraz ewidencji dokonywanych wpłat oraz art. 6 ust. 1 lit.
  f) RODO w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci zbierania danych statystycznych, analityki internetowej oraz monitorowania ruchu na stronie internetowej www.prodeck.pl, a także wykonywania przez administratora marketingu bezpośredniego oraz dochodzeniu przez niego wszelkich należności, wynikających z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem lub dla obrony przed Pani/Pana roszczeniami;

  3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania, to jest do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 2, przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z umową, nie dłużej niż do momentu wypełnienia prawnie ciążącego na administratorze obowiązku lub też nie dłużej niż przez czas występowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w pkt. 2. Interes administratora w postaci realizowania marketingu bezpośredniego ustaje w szczególności w sytuacji zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące przy obsłudze strony internetowej www,prodeck.pl, a także podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy, w szczególności podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną administratora, podmioty świadczące usługi rachunkowe, prawne oraz doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz inne podmioty, obsługujące płatności;

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pan/Pani prawo do zawnioskowania o przeniesienie danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora: info@proedck.pl;

  6) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, w każdym momencie ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona;

  7) jeżeli zauważy Pani/Pan naruszenie ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z serwisu www.prodeck.pl lub też odmową zawarcia umowy i wykonania usługi.

   Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

  Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – Prodeck Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.prodeck.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny.
  Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na 
  link oraz wybierając odpowiednie ustawienia.

  Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem. W przypadku braku wyrażenia zgody, konieczne jest opuszczenie strony internetowej www.prodeck.pl

  Polityka Prywatności

  1. Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach.

  2. Strona prodeck.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość
  __utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
  __utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
  __utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
  __utmc trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie


  3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej prdoeck.pl.

  4. Użytkownik końcowy ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

  5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej prodeck.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych stronach internetowych.

  6. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

  7. Prodeck Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

  8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane również przez współpracujących z Prodeck Sp. z o.o. reklamodawców oraz partnerów.

  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.