ABC kompozytów

Wszystko o deskach kompozytowych !

Czym są deski kompozytowe?

Deski kompozytowe, nazywane inaczej hybrydowymi, uzyskiwane są dzięki połączeniu wysokiej jakości drewna z nowoczesnymi polimerami oraz poprawiającymi skład i wytrzymałość produktu dodatkami. Tego rodzaju formuła zapewnia niezawodną trwałość i odporność na uszkodzenia, trudne warunki atmosferyczne, a także wilgoć oraz grzyby. Deski na etapie produkcji poddawane są również specjalistycznym zabiegom udoskonalającym i poprawiającym ich właściwości. Jedną z takich czynności jest szczotkowanie, które nadaje materiałowi cechy antypoślizgowe, niepowtarzalny wygląd oraz fakturę drewna.

Co je wyróżnia?

Deski kompozytowe wyglądem mogą przypominać naturalne drewno, jednak ich właściwości techniczne znacznie przewyższają cechy zwykłych drewnianych desek. Właśnie dlatego są one coraz częściej wybieranym materiałem, wykorzystywanym zarówno na tarasach i balkonach, jak i przy budowie ogrodzeń. Wybierając deski kompozytowe można mieć pewność, że będą doskonale wyglądać przez długie lata, nie wymagając przy tym impregnacji ani odświeżania. Co więcej, deski kompozytowe ProDeck objęte są gwarancją na gnicie i butwienie aż do 25 lat. Długa gwarancja na tego typu uszkodzenia jest bardzo istotna w przypadku materiałów używanych w niezadaszonych miejscach, a tym samym narażonych na zmienne warunki atmosferyczne.

Deski ProDeck zawierają aż 10% poprawiających skład i zwiększających trwałość dodatków:

 • filtry UVA i UVB – zwiększają odporność na działanie promieni słonecznych,
 • antyoksydanty – zwiększają odporność na działanie czynników atmosferycznych i gąbczenie desek z upływem czasu,
 • modyfikatory udarności – zwiększają udarność desek i wytrzymałość w niskich temperaturach,
 • biocydy – uodparniają deski na działanie grzybów i porostów,
 • uniepalniacze – sprawiają, że deski są niezapalne,
 • stabilizatory wapniowo-cynkowe – nie zawierają ołowiu i nie narażają użytkowników desek na niekorzystny dla zdrowia wpływ metali ciężkich,
 • barwniki w najwyższej klasie odporności na promieniowanie UV.

Dlaczego warto postawić na rozwiązania firmy ProDeck?

Deski kompozytowe firmy ProDeck wykonywane są w technologii wytłaczania. Gwarantuje ona nie tylko wysoką jakość produktu, ale również doskonały wygląd tarasu na lata. Warto jednak wiedzieć, że niektórzy producenci desek wytwarzają je techniką współwytłaczania (koekstruzji), która posiada wiele wad i nie jest polecana przez specjalistów. Czym różnią się obie metody?

Technika wytłaczania

 • W całym przekroju desek użyty jest jednolity materiał tej samej barwy. Nie ma ryzyka, że wewnątrz deski znajdzie się gorszy jakościowo surowiec.
 • Zastosowanie tej metody umożliwia odświeżenie desek po latach użytkowania.

Technika współwytłaczania (koekstruzji)

 • To połączenie kilku odmiennych tworzyw w spójną całość – w środku kompozytów może zostać ukryty gorszy, wydzielający zapach i zawierający szkodliwe substancje materiał.
 • Z biegiem lat produkty wykonane tą techniką mogą się rozwarstwiać. Warstwa wierzchnia (koekstrudowana) jest cienka i mniej odporna na odkształcenia, uniemożliwia więc odświeżenie tarasu i powoduje jego dalsze niszczenie.

Różnice między deskami wykonanymi w technologii wytłaczania i współwytłaczania porównać można do różnic pomiędzy biżuterią złotą i pozłacaną. W przypadku nadmiernej eksploatacji ta pierwsza nie będzie zmieniać swoich właściwości, druga – przeciwnie. Po starciu wierzchniej warstwy materiału, znajdujący się pod nią gorszy gatunkowo surowiec może reagować na czynniki zewnętrzne i tym samym tracić walory jakościowe i estetyczne.

Decydując się na zakup desek kompozytowych należy więc dokładnie zapoznać się z ich składem i sposobem wykonania – wyprodukowane we właściwej technologii pozwalają cieszyć się tarasem przez długie lata.

Montaż i pielęgnacja

Systemy kompozytowe to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią proste i wygodne rozwiązania. Deski kompozytowe, w przeciwieństwie do naturalnego drewna, nie wymagają impregnacji – raz zamontowane będą nam służyły przez długie lata bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika. Do pielęgnacji desek wystarczy jedynie woda z delikatnym środkiem myjącym. Warto również wiedzieć, że systemy kompozytowe to nie tylko deski – to również zestaw legarów, listew wykończeniowych i klipsów łączących, dzięki którym montaż tarasu, ogrodzenia czy elewacji przebiega szybko i sprawnie.

Sezonowanie – zmiana kolorystyki

W ciągu kilkunastu dni od momentu zamontowania, deski kompozytowe mogą zmieniać swoją barwę. Jest to proces naturalny i wynikający z ekspozycji włókien drewnianych na promienie słoneczne. Zastosowanie drewna jako osnowy nadaje kompozytowi unikatowe właściwości oraz naturalny wygląd, jednak w znaczący sposób wpływa na to, jak deski będą zachowywały się w perspektywie czasu.

Deski kompozytowe podlegają procesowi sezonowania. Polega on na stabilizacji zawartego w nich drewna pod wpływem działania czynników atmosferycznych. Proces ten trwa od jednego do czterech miesięcy, w zależności od stopnia ekspozycji na słońce oraz natężenia opadów. W tym okresie włókna drewna, które zostały odsłonięte w trakcie szczotkowania profili, podlegają charakterystycznemu procesowi "żółknięcia”, a kolor desek może w odbiegać od żądanego.

Deski kompozytowe pełnię koloru nabierają dopiero po okresie sezonowania, kiedy barwa powraca do koloru zbliżonego do pierwotnego. Po okresie sezonowania kolor zwykle jest o 0,5-1 tonu jaśniejszy od pierwotnego.

Deski kompozytowe w związku z zawartością naturalnego drewna mają tendencję do pokrywania się charakterystyczną patyną, mogącą z biegiem czasu sprawiać wrażenie rozjaśnienia deski. Proces ten jest nieunikniony i charakterystyczny dla wszystkich rodzajów kompozytów drewno-polimerowych. Przewidywana odczuwalna zmiana koloru, w zależności od warunków atmosferycznych i stopnia ekspozycji tarasu na słońce, może wynosić od 0,5 do 2 tonów rocznie.

Sprawdź ofertę tarasów kompozytowych Prodeck: https://www.prodeck.pl/pl/tarasy-kompozytowe

Sprawdź ofertę ogrodzeń z desek kompozytowych ProDeck: https://www.prodeck.pl/pl/ogrodzenia-sztachety-kompozytowe 

Zachęcamy do odwiedzin poniższych stron

Zgadzam się

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Fabryczna 6 32-005 Niepołomice;

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO – zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz na przetwarzanie innych danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO – w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych dla wykonania przez administratora umowy, art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO – w odniesieniu do danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej oraz ewidencji dokonywanych wpłat oraz art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci zbierania danych statystycznych, analityki internetowej oraz monitorowania ruchu na stronie internetowej www.prodeck.pl, a także wykonywania przez administratora marketingu bezpośredniego oraz dochodzeniu przez niego wszelkich należności, wynikających z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem lub dla obrony przed Pani/Pana roszczeniami;

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania, to jest do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 2, przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z umową, nie dłużej niż do momentu wypełnienia prawnie ciążącego na administratorze obowiązku lub też nie dłużej niż przez czas występowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w pkt. 2. Interes administratora w postaci realizowania marketingu bezpośredniego ustaje w szczególności w sytuacji zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące przy obsłudze strony internetowej www,prodeck.pl, a także podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy, w szczególności podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną administratora, podmioty świadczące usługi rachunkowe, prawne oraz doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz inne podmioty, obsługujące płatności;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pan/Pani prawo do zawnioskowania o przeniesienie danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora: info@proedck.pl;

6) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, w każdym momencie ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona;

7) jeżeli zauważy Pani/Pan naruszenie ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z serwisu www.prodeck.pl lub też odmową zawarcia umowy i wykonania usługi.

 Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – Prodeck Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.prodeck.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny.
Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na 
link oraz wybierając odpowiednie ustawienia.

Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem. W przypadku braku wyrażenia zgody, konieczne jest opuszczenie strony internetowej www.prodeck.pl

Polityka Prywatności

1. Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach.

2. Strona prodeck.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość
__utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmc trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie


3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej prdoeck.pl.

4. Użytkownik końcowy ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej prodeck.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych stronach internetowych.

6. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

7. Prodeck Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane również przez współpracujących z Prodeck Sp. z o.o. reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.