Poznaj 7 metod montażu desek kompozytowych na taras

7 sprawdzonych metod montażu tarasowych desek kompozytowych

06 kwietnia 2019

Montaż tarasowych desek kompozytowych można zlecić profesjonalnej ekipie lub spróbować samodzielnie sprostać temu wyzwaniu. Istotne znaczenie dla przebiegu prac ma wybór metody montażu tarasów kompozytowych, uzależniony przede wszystkim od rodzaju podłoża na którym projekt ma być realizowany. ProDeck wyróżnia 7 takich metod. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Od kilku lat polskie, tarasowe deski kompozytowe ProDeck, cieszą się rosnącym zainteresowaniem ze strony klientów indywidualnych. Wynika to z faktu, że wyraźnie wzrosła liczba osób poszukujących materiałów budowlanych, które z jednej strony będą estetycznie wyglądać, a z drugiej użyteczne i mało absorbujące w codziennym użytkowaniu. Kompozytowe deski tarasowe ProDeck spełniają te oczekiwania. Poza samym wyborem systemu kompozytowego należy jednak pamiętać o kluczowej sprawie dla powodzenia całego przedsięwzięcia – jego profesjonalnym montażu. Musi on zostać wykonany zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.

Fundamentalne znaczenie przygotowania podłoża

Producenci systemów tarasowych nakazują stosowanie różnych metod montażu desek kompozytowych. Zanim jednak nowy taras kompozytowy zacznie nabierać kształtów, niezwykle ważne jest fachowe i rzetelne przygotowanie podłoża na którym będzie umiejscowiony. To fundamentalna część całego procesu. Właściwe przygotowanie podłoża pozwala na bezproblemowe użytkowanie tarasu przez długie lata. Z racji tego, powinien się tym zająć fachowiec, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Samodzielne eksperymentowanie z przygotowaniem podłoża, może okazać się niestety nader ryzykowne.

Najpopularniejsze metody montażu tarasowych desek kompozytowych

Sposób przygotowania podłoża determinuje wybór metody montażu desek tarasowych. ProDeck do najczęstszych metod montażu tarasowych desek kompozytowych zalicza:
1. Montaż tarasów kompozytowych na podłożu betonowym.
2. Montaż tarasu z desek kompozytowych na gruncie z wykorzystaniem betonowych podpór – rozstaw 50/50 cm.
3. Montaż tarasu kompozytowego na gruncie z wykorzystaniem betonowych podpór – rozstaw 100/50 cm.
4. Montaż tarasu kompozytowego na gruncie z wykorzystaniem betonowych podpór – rozstaw 100/100 cm.
5. Montaż desek tarasowych z kompozytu, z użyciem systemu klinów poziomujących.
6. Montaż desek kompozytowych na balkon lub dach z odwróconą hydroizolacją.
7. Montaż desek tarasowych z kompozytu na kostkach betonowych, z użyciem legarów aluminiowych.

Z racji tego, że kompozytowy balkon lub taras są przez cały rok wystawione na działanie skrajnie różnych warunków atmosferycznych, kluczowa przy ich realizacji jest precyzja montażu każdego z elementów systemu. 

Cały proces montażu systemów kompozytowych ProDeck, w zależności od wybranej metody, jest szczegółowo opisany w instrukcjach, które można pobrać ze strony WWW producenta: https://www.prodeck.pl/pl/do-pobrania. Ważne jest jednak, by informacje w nich zawarte potrafić odpowiednio zastosować w praktyce.

Autoryzowany dystrybutor to fachowy montaż

ProDeck sprzedaje tarasowe deski kompozytowe przez sieć autoryzowanych dystrybutorów na terenie Polski. W każdej z tych firm można nabyć wysokiej jakości produkty, składające się na kompletny, dedykowany system tarasowy z kompozytu. Wymienić wśród nich można:
• tarasowe deski kompozytowe TERRA, EVO PRO lub DEX;
• legary z WPC, bądź aluminiowe;
• list wykończeniowe/zaślepki z WPC lub listwy wykończeniowe z aluminium;
• klipsy startowych, klipsy montaże, wkręty montażowe;
• elementy uzupełniające: kliny poziomujące, kątowniki montażowe, kotwy. 

Autoryzowani dystrybutorzy ProDeck posiadają własne, profesjonalne ekipy montażowe, które są regularnie szkolone przez producenta w zakresie precyzyjnego i właściwego montażu desek kompozytowych na taras. Dzięki temu są w stanie zrealizować w szybki oraz fachowy sposób praktycznie każdy projekt, gdzie mamy do czynienia z potrzebą stworzenia nowego tarasu lub balkonu z desek kompozytowych.

Taras kompozytowy może cieszyć przez lata

Tarasowe deski kompozytowe to jedne z niewielu współczesnych produktów, którym niestraszny jest upływ czasu. By jednak ta teza była zgodna z prawdą, muszą zostać spełnione 2 zasadnicze warunki:
1. deski kompozytowe muszą mieć odpowiednią jakość, którą powinien gwarantować ich producent ;
2. montaż tarasowych desek kompozytowych powinien być precyzyjny oraz wykonany zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Dzięki temu nowy taras lub balkon, ma szansę z planu na bliżej nieokreśloną przyszłość, stać się przyjemnym w użytkowaniu faktem. 

Znajdź dystrybutora desek kompozytowych ProDeck

Wyszukaj najbliższego, autoryzowanego dystrybutora ProDeck i kup tarasowe deski kompozytowe wraz z usługą ich profesjonalnego montażu.

przejdź do wyszukiwania >>
Zgadzam się

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Fabryczna 6 32-005 Niepołomice;

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO – zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz na przetwarzanie innych danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO – w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych dla wykonania przez administratora umowy, art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO – w odniesieniu do danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej oraz ewidencji dokonywanych wpłat oraz art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci zbierania danych statystycznych, analityki internetowej oraz monitorowania ruchu na stronie internetowej www.prodeck.pl, a także wykonywania przez administratora marketingu bezpośredniego oraz dochodzeniu przez niego wszelkich należności, wynikających z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem lub dla obrony przed Pani/Pana roszczeniami;

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania, to jest do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 2, przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z umową, nie dłużej niż do momentu wypełnienia prawnie ciążącego na administratorze obowiązku lub też nie dłużej niż przez czas występowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w pkt. 2. Interes administratora w postaci realizowania marketingu bezpośredniego ustaje w szczególności w sytuacji zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące przy obsłudze strony internetowej www,prodeck.pl, a także podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy, w szczególności podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną administratora, podmioty świadczące usługi rachunkowe, prawne oraz doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz inne podmioty, obsługujące płatności;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pan/Pani prawo do zawnioskowania o przeniesienie danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora: info@proedck.pl;

6) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, w każdym momencie ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona;

7) jeżeli zauważy Pani/Pan naruszenie ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z serwisu www.prodeck.pl lub też odmową zawarcia umowy i wykonania usługi.

 Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – Prodeck Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.prodeck.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny.
Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na 
link oraz wybierając odpowiednie ustawienia.

Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem. W przypadku braku wyrażenia zgody, konieczne jest opuszczenie strony internetowej www.prodeck.pl

Polityka Prywatności

1. Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Prodeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach.

2. Strona prodeck.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość
__utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmc trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie


3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej prdoeck.pl.

4. Użytkownik końcowy ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej prodeck.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych stronach internetowych.

6. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

7. Prodeck Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane również przez współpracujących z Prodeck Sp. z o.o. reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.